Omuz Anatomisi

Omuz kolumuzun gövdemize bağlandığı , çok geniş bir hareket açıklığına sahip ,3 kemiğin eklemleştiği bir bölgedir.Omuz eklemini humerus(kol kemiği) , skapula(kürek kemği) ve klavikula(köprücük) kemikleri oluşturmaktadır.

Esas eklem yüzünü humerus başı ile gleneoid denilen kürek kemiğinin eklem yüzü oluşturur. Glenoid topuz şeklindeki humerus başının oturduğu yuvayı oluşturur.Bu yuva yapısı labrum adı verilen sert bir bağ doku ile kaplanmıştır.Labrum omuz ekleminin stabilitesinde önemli bir yapıdır.Omuzdaki bir diğer eklem ise akromioklavikular  eklem denilen köprücük kemiğinin kürek kemiği ile oluşturduğu eklemdir.Akromiyon kürek kemiğinin kalvikula ile eklem yapan kısmıdır.Omuz eklemi ve çevresine omuzun geniş hareket açıklığını sağlanayan bir çok tendon ve omuzun yerinde tutan birçok bağ yapışır.

Omuz hareketinde en etkili yapı omuz etrafında yerleşen ve birlikte rotator manjet kasları olarak adlandırılan kaslar ve bu kasların kirişleridir